معین راهبر

معین راهبر از سن چهار سالگی به موسیقی علاقمند شد. در پنج سالگی موسیقی را از برادر بزرگترش مهراب آموخت و خود موسیقی را ادامه داد. در این راه هیچ استاد و یا مربی نیز نداشته است. معین راهبر در سن ۱۴ سالگی وارد عرصه تنظیم کنندگی می شود. در سن ۱۷ سالگی معین راهبر

ادامه