مهیار طریحی

مهیار طریحی نوازندگی ساز سنتور را در سن ۶ سالگی نزد استاد رضا صلاحی آغاز کرد و سپس برای یادگیری فنون سنتورنوازی معاصر نزد استاد اردوان کامکار به شاگردی پرداخت که این مهم تا به امروز ادامه دارد. وی دارای لیسانس و فوق لیسانس موسیقی، از دانشگاه هنر تهران (کرج) می باشد. آلبوم کلاژ اولین

ادامه