ناصر منتظری

قطعات « ناصرمنتظری» همان حال و هوای موسیقی «ابراهیم منصفی» را برای شنونده تداعی می‌کند، موسیقی ساده و گیرایی که قابلیت‌های کلامی ترانه را به رخ می کشد. اولویتش کلام است و فرم نقش زیادی در آن ندارد. «ناصر منتظری» با جدیت موسیقی را مطالعه میکند. خانه‌ی او آرشیو بزرگی از موسیقی جهان را در خود

ادامه