هومن مهدویان

هومن مهدویان آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده ی تار، سه تار و عود است. برخی از سوابق و افتخارات: اخذ دیپلم موسیقی از هنرستان سوره سال ١٣٧٩ اخذ مدرک کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی (روزانه) از دانشکده ی موسیقی دانشگاه هنر سال ١٣۸۵ اخذ مدرک کارشناسی ارشد نوازندگی ساز ایرانی (روزانه) از دانشکده ی موسیقی دانشگاه

ادامه