پیمان خازنی

پیمان خازنی، آهنگساز، نوازندهٔ تار و موسیقیدان ایرانی است. پیمان خازنی در تهران و در خانواده‌ای هنری متولد شد. او از پنج سالگی در مرکز حفظ و اشاعهٔ موسیقی ایران به نواختن سه تار مشغول شد واز هفت سالگی تار نواختن را آغاز نمود. در سن هشت سالگی نزد کیوان ساکت نوازندگی را ادامه داد

ادامه