کارن همایونفر

کارن همایونفر در سال ۱۳۴۸ در تهران متولد و از ۶ سالگی مشغول فراگیری پیانو شد. زیر نظر بهبود فامیلی تئوری موسیقی را آموخت و پس از اتمام تحصیلات خود در دوره متوسطه، به انگلستان و ترکیه سفر کرد و در آنجا وارد مدرسه موسیقی بیلکنت شد. کارن تحصیلات خود را در دانشگاه موسیقی حاجت

ادامه