هنرمند: خواننده

امین رحیمی

سعید غیب‌الهی

زانکو

سعید غیب‌الهی

نوان

سعید غیب‌الهی

حامیم

سعید غیب‌الهی

امید ترادیده

مدیر وبسایت

حسام

مدیر وبسایت

رضا نظری

مدیر وبسایت

طاها

مدیر وبسایت

هایکا

سام بورنگ