دانلود آهنگ شب که نسیم می وزد محمد معتمدی

شب که نسیم می‌وزد

محمد معتمدی
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ شب که نسیم می وزد محمد معتمدی شب که نسیم می‌وزد محمد معتمدی --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ شب که نسیم می وزد محمد معتمدی با دو کیفیت / متن آهنگ شب که نسیم می وزد محمد معتمدی / پخش آنلاین آهنگ شب که نسیم می وزد محمد معتمدی

متن آهنگ شب که نسیم می‌وزد از محمد معتمدی

دانلود آهنگ شب که نسیم می وزد محمد معتمدی

شب که نسیم می وزد موی تو تاب میخورد دست ردم دوباره بر سینه ی خواب میخورد
دست ردم دوباره بر سینه ی خواب میخورد

پیشه دو چشم روشنت ماه به سجده میرود , پیشه دو چشم روشنت ماه به سجده میرود
آب سیاه میشود آینه تاب میخورد هی

داشتنت نه آن چنان ساده که فکر میکنم , داشتنت نه آن چنان ساده که فکر میکنم
روی شناسنامه ام مهر عذاب میخورد , روی شناسنامه ام مهر عذاب میخورد هی

دانلود آهنگ شب که نسیم می وزد محمد معتمدی

پرسه و اشکو آه و غم طعنه و زخم دم به دم دیدنه تو برای من این همه آب میخورد
در عجبم از اینکه تو تیر به هر که میزنی بر دله زخمیه من خانه خراب میخورد موی تو تاب میخورد

باز نسیم می وزد موی تو تاب میخورد دست ردم دوباره بر سینه ی خواب میخورد
داشتنت نه آن چنان ساده که فکر میکنم روی شناسنامه ام مهر عذاب میخورد

روی شناسنامه ام مهر عذاب میخورد

شب که نسیم می وزد موی تو تاب میخورد دست ردم دوباره بر سینه ی خواب میخورد هی

دانلود آهنگ شب که نسیم می وزد محمد معتمدی

موزیک‌های برتر

دانلود آهنگ شب که نسیم می وزد محمد معتمدی
شب که نسیم می‌وزد
محمد معتمدی
--:--
--:--