دانلود آهنگ زیبای وحشی از علی قمصری

زیبای وحشی

علی قمصری
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ زیبای وحشی از علی قمصری زیبای وحشی علی قمصری --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ جدید علی قمصری به نام زیبای وحشی همراه دو کیفیت برای دانلود آهنگ زیبای وحشی از علی قمصری + متن ترانه زیبای وحشی

متن آهنگ زیبای وحشی از علی قمصری

دانلود آهنگ زیبای وحشی از علی قمصری

 ماهیگیر: 
منم یک مرد ماهیگیرساده،خدا نان مرا در آب داده!

زن: 
ترا دریا فرو کوبیده صد بار از این زیبای وحشی دست بردار!

ماهیگیر: 
چو می خوانندم این امواج از دور،همه عشقم،همه شوقم،همه شور

زن: 
فریبش را نخور ای مرد،زین پیش به گردابش به توفانش بیاندیش!

ماهیگیر: 
نمیترسم نمی پرهیزم از کار،به امید تو می آیم دگربار!

متن آهنگ زیبای وحشی از علی قمصری

زن: 
اگر از جان نمی ترسی در این راه،بیاور گوهری رخشنده چون ماه

بشور از خانه‌ات فقر و سیاهی که مروارید نیکوتر ز ماهی

ماهیگیر: 
زعشقم گوهری تابنده ت نیست سزاوار تو زین خوشترگوهر نیست ولیکن تا نباشم شرمسارت فروزان گوهری آرم نثارت!

راوی:
زنی خاموش در ساحل نشسته ست به آن زیبای وحشی چشم بسته ست

به او هر روز چون سالی گذشته ست هنوز آن مرد عاشق برنگشته ست

نه تنها گوهری در دام ننشست که عشقی پاک گوهر رفت از دست

دانلود آهنگ زیبای وحشی از علی قمصری

موزیک‌های برتر