دانلود آهنگ سیب هوس از امیر عظیمی
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ سیب هوس از امیر عظیمی سیب هوس امیر عظیمی (خواننده) --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ جدید و عاشقانه امیر عظیمی به همراه متن ترانه آهنگ سیب هوس با دو کیفیت متفاوت برای دانلود آهنگ سیب هوس از امیر عظیمی

متن آهنگ سیب هوس از امیر عظیمی (خواننده)

دانلود آهنگ سیب هوس از امیر عظیمی

سکوت وحشی چشمان بی مروت تو

کشانده پای جهان را به سمت سیـب هوس

دل و دماغ ندارم تو نیستی شب و روز

 رها نمی شوم از دست فکر های عبث

زمان زمان بلوغ است و فصل ، فصل هرس

دل شکسته ی خود را بریدم از همه کس

اگر چه سخت و صبورم ولی بگو چه کنم

میان مدعیان جوان و تازه نفس

سکوت وحشی چشمان بی مروت تو

کشانده پای جهان را به سمت سیب هوس

دل و دماغ ندارم تو نیستی شب و روز

 رها نمی شوم از دست فکر های عبث

سکوت وحشی چشمان بی مروت تو

متن آهنگ سیب هوس از امیر عظیمی

کشانده پای جهان را به سمت سیب هـوس

دل و دماغ ندارم تو نیستی شب و روز

 رها نمی شوم از دست فکر های عبس

جدایی من و تو اتفاق مشکوکیست

شبیه مرگ صمد در غروب تلخ ارس

بریدم از همه برگرد تا که زنده شوم

و از تمام جهان سهم من تو باشی و بس

سکوت وحشی چشمان بی مروت تو

کشانده پای جهان را به سمت سیب هـوس

دل و دماغ ندارم تو نیستی شب و روز

 رها نمی شوم از دست فکر های عبث

سکوت وحشی چشمان بی مروت تو

کشانده پای جهان را به سمت سیب هـوس

دل و دماغ ندارم تو نیستی شب و روز

 رها نمی شوم از دست فکر های عبث

دانلود آهنگ سیب هوس از امیر عظیمی

موزیک‌های برتر

دانلود آهنگ سیب هوس از امیر عظیمی
سیب هوس
امیر عظیمی (خواننده)
--:--
--:--