--:--
--:--
1 زهره علی زندوکیلی --:--

متن آهنگ زهره از علی زندوکیلی

یاد از آن روزی که بودی زهره یار من
دور از چشم رقیبان در کنار من

خالی و خالیست جایت ای نگار من
در شام تار من آخر کجایی زهره

یاد داری زهره آن روزی که در صحرا
دستم در دست هم گردش کنم تنها

راه می رفتیم و در بین شقایق ها
بود آن نم باران لطف و صفایی زهره

بود هنگام غروب آن روز و فازی با
ایستادی از برای دیدنش آنجا

تکیه تو بر سینه ام دادی سر خود را
گفتی منم تنها بستاز هایی زهره
چون یقین کردی که در عشقت گرفتارم
ترد گشتی و نمودی این چنین خارم

خود نکردی فکر آخه نازنین یارم
من همچو تو دارم آخر خدایی زهره

موزیک‌های برتر