تو که عید منی

بنیامین بهادری
--:--
--:--
1 تو که عید منی بنیامین بهادری --:--

متن آهنگ تو که عید منی از بنیامین بهادری

بیا باش با خودم بیا باش تا خودم
اطراف تو باشم
اطراف تو هی عطر بپاشم

من حال خوشی دارم تو فکر همین کارم
گیتارمو بردارم و اطراف همین شهر بچرخم

اسفندُ کنم دود هی فال بگیرم

گل در بر می در کف و معشوق به کام است بخونم
این شاخه گل سرخُ به دستت برسونم
این سالُ من از دست تو تحویل بگیرم
در وا کن و آغوشتُ دریا کن و تحویل بگیرم

تو که عین منی عید منی
عیدت مبارک تو که شکل منی هموطنی
عیدت مبارک تو که این همه هم حس منی
عیدت مبارک

عیدت مبارک عیدت مبارک

حرکات تو هرکار تو
هر حرفی که درباره ی تو باشه عزیزه عزیزم

من با تو خوشه حالم من با تو چه خوشحالم
صد سال به این سالم و این حال عزیزه عزیزم عزیزم

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است بخونم
این شاخه گل سرخُ به دستت برسونم
این سالُ من از دست تو تحویل بگیرم
در وا کن و آغوشتُ دریا کن و تحویل بگیرم

تو که عین منی عید منی عیدت مبارک
تو که شکل منی هموطنی
عیدت مبارکتو که این همه هم حس منی
عیدت مبارک

عیدت مبارک عیدت مبارک

تو که عین منی عید منی عیدت مبارک
تو که شکل منی هموطنی عیدت مبارک
تو که این همه هم حس منی
عیدت مبارک

عیدت مبارک عیدت مبارک

موزیک‌های برتر

تو که عید منی
بنیامین بهادری
--:--
--:--