دانلود آهنگ برکت از گروه داماهی

--:--
--:--
1 دانلود آهنگ برکت از گروه داماهی --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ برکت از گروه داماهی + متن آهنگ برکت گروه داماهی + لینک مستقیم با بهترین کیفیت از رسانه نوا + Download Damahi Band Barekat

متن آهنگ از

دانلود آهنگ برکت از گروه داماهی

داماهی برکت

Damahi Band – Barekat

متن آهنگ برکت از گروه داماهی

توی بند بند مُغُن تولَکُن دولُنچَکُن
(توی بند بند درختان خرما)
سَرِ خُ زیر ماکِ ماچی پایِ مُغُن
(خوشه‌های آویزان رطب ها)
پایِ دَر رو سورِغُن زیرِ آفتُوِ سوزُن
(سر مان رو پائین میاوردیم)
شیرَه خُرمایِ مُغُن هَستَه روجُنُمُن
(از پای درخت محصول جمع می‌کردیم)
وقتی از ما حَرکَتَه کارِمُن پُربَرکَتَه
(وقتی از ما حرکت بود کار ما پر برکت بود)
شَکُ شَهکِ بَنگِریُن شَروِندِ خاشِ چوکُن
(صدای شهک شک النگو‌ها و آواز خوش بچه ها)
تولَکُن خُ پُر ماکِ گازی رَمّازا ماکِ
(سبد هامون رو پر میکردیم بازی محلی رمازا می‌کردیم)
پَریُن رو سَرمُنَه تولَکُن نَکَنگ مونَه
(خوشه ها رو سرمان و سبدها رو کول مان)
پَری یُنِ پُر خُ ماوا تو مُشتاخُ
(سبدهای پر رو میاوردیم در انبار خود)
وقتی از ما حَرکَتَه کارِمُن پُربَرکَتَه

دانلود آهنگ برکت از گروه داماهی

موزیک‌های برتر