--:--
--:--
1 خستم محسن یگانه --:--

متن آهنگ خستم از محسن یگانه

زندگی روشو برگردونده از منی که گیج و سرگردونم
منی که آرزوم بوده دنیاروحتی یه لحظه به عقب برگردونم
اونقد ِ خواستم و نتونستم که خسته شدم و خواستنی هام کم شد
خودم و کشتم از دنیا بهشت بسازم نمیدونم چی شد که جهنم شد
هزارتا درد تو سینه ی ِ منه که واسه ی ِ هرکدوم یه بار مُردم
دردی مگه از این بزرگتر هست که هرچی بوده از خودی خوردم
انقد ِ از گذشته هام خسته ام که میخوام آینده هام و ول کنم
انقد ِ غریبه دور و ورم هست حتی می ترسم درد و دل کنم
هزارتا درد تو سینه ی ِ منه که واسه ی ِ هرکدوم.یه بار مُردم
دردی مگه از این بزرگتر هست که هرچی بوده از خودی خوردم
انقد ِ از گذشته هام خسته ام که میخوام آینده هام و ول کنم
انقد ِ غریبه دور و ورم هست حتی می ترسم درد و دل کنم
وقتی همه میخوان که زیر ِ آوار ِ حرفها و تهمت دروغ خاکت
حتی خودی ترین آدما میخوان که از صفحه ی ِ روزگار پاکت کنن
وقتی که زندگی همه ی ِ راهارو بسته راهی واست بجز مردن نزاشت
وقتی که از پا دراومدی میفهمی اصلا ارزش زندگی کردن نداشت
که ارزش زندگی کردن نداشت …
هزارتا درد تو سینه ی ِ منه که واسه ی ِ هرکدوم.یه بار مُردم
دردی مگه از این بزرگتر هست که هرچی بوده از خودی خوردم
انقد ِ از گذشته هام خسته ام که میخوام آینده هام و ول کنم
انقد ِ غریبه دور و ورم هست حتی می ترسم درد و دل کنم

موزیک‌های برتر