دلجویی رئیس جمهور از دست فروش فومنی و مادرش

​هیچ وقت کاری به سیاست نداشتم و ندارم و اهل هیچ حزب و دسته ایی هم نیستم، کاری هم به مانور تبلیغاتی قضیه ندارم. متوجه شدم این خانم به همراه پسر عزیزشون مهمان رئیس جمهور بودن، واقعاً جای تقدیر داره. بابت این دلجویی زیبا ازت ممنونیم جناب آقای رئیس جمهور.

ادامه

«سیلی به حقوق شهروندی»

​برخورد نامناسب مأموران مبارزه با سد معبر شهرداری با دستفروشان در تمام این سالها بارها و بارها خبرساز و از طرف مردم نکوهش شده است. از خودسوزی مرد به تنگ آمده از رفتار ماموران گرفته، تا سیلی ای که این مامور به صورت زن سبزی فروش فومنی که سعی در دفاع از پسرش و جلوگیری

ادامه