«سیلی به حقوق شهروندی»

امیر فرزانه

​برخورد نامناسب مأموران مبارزه با سد معبر شهرداری با دستفروشان در تمام این سالها بارها و بارها خبرساز و از طرف مردم نکوهش شده است.

از خودسوزی مرد به تنگ آمده از رفتار ماموران گرفته، تا سیلی ای که این مامور به صورت زن سبزی فروش فومنی که سعی در دفاع از پسرش و جلوگیری از بردن سبزیها داشته – زده و فیلم و عکسش از دیروز در فضای مجازی دست به دست می شود.

اغلب این اتفاقات بعد از مدتی از طرف جامعه به فراموشی سپرده می شوند و این برخوردها هنوز و همچنان ادامه دارند.

سوال اینجاست که چرا و براساس کدام قانون، مأموران شهرداری خود را محق به برخورد قهرانه و فیزیکی با موضوع دستفروشان و سد معبر می دانند؟

این دست سیلی زن از آستین کدام قانون جنگلی بیرون آمده است؟

با این وضعیت اسفناک اقتصادی، این خانم و دستفروشان شرافتمندی مثل او برای گذران زندگی چه کاری باید بکنند؟

هر شهری در جهان فضاهای مختص این دستفروشان دارد که محل برگزاری این بازارچه هاست و در نبودشان این طبقه ی شریف چه جایی جز حاشیه خیابان و پیاده رو برای کسب درآمد خواهند داشت؟

در هر سرزمینی این برخوردها -اگر اتفاق بیفتد- با نظارت پلیس انجام می شود و خود مامور شهرداری شعبان بی مخ وار بساط دستفروشان را به هم نمی زند و سیلی به گوش کسی نمی زند.

این سیلی مغایر تمام حقوق شهروندی ست و باید برخورد درستی با این شخص ناآگاه سیلی زن و اوباش مشابهی که در کسوت مأموران شریف شهرداری عقده های فروخورده ی خود را سر دستفروشان خالی می کنند صورت بگیرد.

این چرخه ی شرم آور اگر متوقف نشود جامعه روز به روز به سمت خشونت و بی قانونی پیش خواهد رفت.

یغما گلرویی

دیدگاه شما

جدیدترین رویداد موسیقی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

ناصر چشم آذر

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

رضا صادقی

محل برگزاری:

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

سیروان خسروی

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد