شباهت سرود ملی ایران به کره جنوبی

در مورد این موضوع از سال گذشته موزیسین ها و کارشناس هاى مختلف موسیقى مطالبى منتشر کرده اند. اتفاقى بودن شباهت یک ملودى امکان پذیره اما در این دو سرود ، فرم، تعداد میزانها، حتى چگونگى و زمان اوج گرفتن و تعویض آکورد ها یکى است. قضیه به همین هم محدود نمیشه. مودلاسیون هردو یکیه، ملودیها شبیهه

ادامه