نگاهی به آلبوم «تا هزار و نمی‌دونم چند‌‌»؛

بی لُکنتِ کم حرف

رسانه نوا – حدودا پانزده سال پیش بوده که رام بعد از گذراندن دوران سربازی، دوستش را می‌بیند که با گروهشان به دنبال خواننده هستند و چون خوب انگلیسی حرف می‌زند به گروه آن‌ها می‌رود و اشعار انگلیسی می‌خواند. چندی بعد هم یکی از بچه های گروه گیتارش را خانه رام می‌گذارد و به سفر می‌رود

ادامه