آلبوم Teatime Dub Encounters

آلبومی سرگرم کننده و نه چندان جدی

سال ۱۹۹۶، ایگی پاپ و آندرورلد ناخواسته اما به شکلی فراموش‌نشدنی به یکدیگر پیوند خوردند؛ زمانی‌ که «Lust for Life» و «Born Slippy (NUXX)» – که هرکدام ۱۸ سال پیش‌از‌آن به صورت جداگانه منتشر شده بودند – برای آغاز و پایان فیلم اقتباسی دنی بویل از رمان ترین‌اسپاتینگ اثر اروین ولش استفاده شد.

ادامه