بررسی آلبوم Storytone از Neil Young

رسانه نوا – حرکت مستقل نیل یانگ با گذشت زمان بیشتر و واضح تر شده است. در حالیکه او در ۱۵ سال گذشته آلبوم های خاطره انگیز کمتری نسبت به کارهای اکسپریمنتال و نه چندان موفق ارائه کرده است ولی می توان آن چند گام اشتباه در ایجاد کارهای اکسپریمنتال را در دیسکوگرافی او نادیده

ادامه