نگاهی به آلبوم نقش اثری از گلفام خیام و مونا ریاحی

بررسی آلبوم نقش از گلفام خیام و مونا ریاحی

رسانه نوا – آلبوم نقش اثری از دوئت نقش است که اردیبهشت امسال به عنوان محصول مشترک کمپانی ECM و هرمس منتشر شد. این آلبوم ۹ قطعه ای سال گذشته نیز توسط مونا مطبوع ریاحی و گلفام خیام بصورت زنده شده بود و در قالب سه اپیزود سعی در ساخت فضاها و رنگ های مخلتف با

ادامه