اروین خاچیکیان

اِروین خاچیکیان (ارمنی: Էրվին Խաչիկյան)، موسیقی‌دان ایرانی ارمنی‌تبار است. او مؤسس گروه کارمندان است که بر فعالیت‌های بازاریابی موسیقی ایرانی تمرکز دارد. او با تنظیم‌های موفقش برای دو آلبوم نقاب و بی سرزمین تر از باد برای سیاوش قمیشی در ایران مشهور شد. او در خانواده ای اهل موسیقی بزرگ شد و اروین در ابتدا

ادامه