نیلوفر محبی

نیلوفر محبی ویولنیست/ آهنگساز متولد آبان ١٣۶۶، تهران است. نحوه ورود به موسیقی سال ١٣٧٧ با ورود به هنرستان موسیقى آموزش آکادمیک موسیقى و نوازندگى ویلن را زیر نظراستاد سیاوش ظهیرالدینی آغاز کرد و پس از گذراندن دروس تخصصى زیر نظر اساتید هنرستان همچون مهربانو توفیق،مهرآذین کاراندیش،مینو افتاده سرکار خانم دانایى اکبر محمدى آرمان نوروزى

ادامه