هژیر مهرافروز

هژیر مهرافروز خواننده ، آهنگساز و نوازنده ایرانی که در ۱٨ اسفند ۱٣۵٧ در شهر کرمانشاه به دنیا آمد. تا کنون چهار آلبوم به خوانندگی و آهنگسازی هژیر مهرافروز منتشر شده است. (دل قلندر) (آیان) (من خانه نمیدانم) (لامی) و یک آلبوم با عنوان (گدازه) ها به دکلاماسیون فرشاد نادری نیا را آهنگسازی کرده. هژیر مهرافروز

ادامه