کنسرت فرج علیپور | ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امیر فرزانه

گروه تال / خواننده وکمانچه: فرج علیپور

سرپرست گروه وکمانچه: مسلم علیپور
تنظیم قطعات وتار: میلاد علیپور
کمانچه آلتو: مهزاد خردمند
سرنا: محسن کیهان نژاد
سازهای کوبه ای: ماهورزمانه پور
سنتور: داوود رحمانپور
دف ودهل: رامین ملکی

برگزار کننده: موسسه فروغ فلق

دیدگاه شما

جدیدترین رویداد موسیقی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

ناصر چشم آذر

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

رضا صادقی

محل برگزاری:

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

سیروان خسروی

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

ماکان بند

محل برگزاری: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی