کنسرت قزوین حسین خواجه امیری | ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

این کنسرت به پایان رسیده است