کنسرت امید حاجیلی | ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۷

این کنسرت به پایان رسیده است