کنسرت رستاک حلاج | ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

این کنسرت به پایان رسیده است