کنسرت شهرام ناظری و حافظ ناظری (کرج) | ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

این کنسرت به پایان رسیده است