کنسرت شهرام شکوهی | ۲۰ تیر ۱۳۹۷

این کنسرت به پایان رسیده است