کنسرت ارکستر سمفونیک تهران | ۲۴ و ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

این کنسرت به پایان رسیده است