گروه ایوان قطعه «بام تهران» را منتشر می‌کند

ایوان بند بام تهران
امیر فرزانه

گروه ایوان نیمه اول مهرماه قطعه «بام تهران» را منتشر خواهد کرد.

تیزر بام تهران از ایوان بند را اینجا ببینید:

دیدگاه شما

جدیدترین رویداد موسیقی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

ناصر چشم آذر

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

رضا صادقی

محل برگزاری:

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

سیروان خسروی

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد