خلیج همیشه فارس

​اینجا براى ما ایرانیان بوده و هست و خواهد بود در سر تا سر سواحل جنوبى این پهنه آبى، ساحل و منظره ای به این زیبایى پیدا نمیکنید و به این زیبایى خلیج فارس را نمیتوانید ببینید حتى اگر بلندترین آسمان خراشها را بسازید.

دیدگاه شما

جدیدترین رویداد موسیقی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

ناصر چشم آذر

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

رضا صادقی

محل برگزاری:

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

سیروان خسروی

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد