اﻳﻦ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻦ اﺣﺘﺮاﻡ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ مسئوﻟﻴﻦ اﺳﺖ

باراد از انتشار قریب الوقوع آلبوم جدید خود و تلاش برای کسب مجوز فعالیت رسمی موسیقی در کشور خبر داد:

​ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﺐ و ﺭﻭﺯ ﺩاﺭﻡ ﺭﻭﻱ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺗﺮاﻙ « ﺳﺎﻋﺖ » ﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﻮﻱ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻗﺮاﺭ ﺑﺪﻳﻢ.

ﻗﻮﻝ ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻌﺪ اﺯ اﻧﺘﺸﺎﺭ اﻭﻟﻴﻦ ﺁﻟﺒﻮﻣﻢ، ﻛﻠﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ.

ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺻﺒﻮﺭﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ.

در ﻣﻮﺯﻳﻚ ﭘﺎﭖ ﻛﺸﻮﺭﻣﻮﻥ ﻛﻠﻲ اﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩاﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ و اﻳﻦ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻦ و ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭاﻧﻢ، اﺣﺘﺮاﻡ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ مسئوﻟﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪﻭاﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺳﻪ.

ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ اﺯ ﻫﻤﺮاﻫﻴﺘﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ.

ﺑﺎﺭاﺩ

دیدگاه شما

جدیدترین رویداد موسیقی

کنسرت بهنام بانی | 1 اسفند 98
0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

بهنام بانی

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی

کنسرت سیروان خسروی | 29 بهمن 98
0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

سیروان خسروی

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی

کنسرت آرون افشار | 28 بهمن 98
0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

آرون افشار

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی

کنسرت گروه رستاک | 27 بهمن 98
0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

گروه رستاک

محل برگزاری: تالار وحدت