اﻳﻦ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻦ اﺣﺘﺮاﻡ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ مسئوﻟﻴﻦ اﺳﺖ

باراد از انتشار قریب الوقوع آلبوم جدید خود و تلاش برای کسب مجوز فعالیت رسمی موسیقی در کشور خبر داد:

​ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﺐ و ﺭﻭﺯ ﺩاﺭﻡ ﺭﻭﻱ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺗﺮاﻙ « ﺳﺎﻋﺖ » ﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﻮﻱ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻗﺮاﺭ ﺑﺪﻳﻢ.

ﻗﻮﻝ ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻌﺪ اﺯ اﻧﺘﺸﺎﺭ اﻭﻟﻴﻦ ﺁﻟﺒﻮﻣﻢ، ﻛﻠﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ.

ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺻﺒﻮﺭﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ.

در ﻣﻮﺯﻳﻚ ﭘﺎﭖ ﻛﺸﻮﺭﻣﻮﻥ ﻛﻠﻲ اﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩاﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ و اﻳﻦ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻦ و ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭاﻧﻢ، اﺣﺘﺮاﻡ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ مسئوﻟﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪﻭاﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺳﻪ.

ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ اﺯ ﻫﻤﺮاﻫﻴﺘﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ.

ﺑﺎﺭاﺩ

دیدگاه شما

جدیدترین رویداد موسیقی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

ناصر چشم آذر

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

رضا صادقی

محل برگزاری:

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

سیروان خسروی

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد