پنجم نوامبر ٢٠١۶ در سالن فیلارمونى پاریس

​پنجم نوامبر ٢٠١۶ سالن فیلارمونى پاریس که به نظر میرسه شبیه به چشم انسان طراحى شده با پرنده هاى سفیدى که به پرواز درآمدن.

کنسرت امشب در سه بخش خواهد بود، بخش نخست رو استاد بزرگ عالم قاسم اف از کشور آذربایجان اجرا میکنند و بخش دوم رو ما از ایران و بخش سوم رو گروهى از کشور مصر.

دیدگاه شما

جدیدترین رویداد موسیقی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

ناصر چشم آذر

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

رضا صادقی

محل برگزاری:

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

سیروان خسروی

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد