آیت الله هاشمی یکی از بزرگترین نمادهای مبارزه در دوران انقلاب بود

​شاید مرگ ناگهانی آیت الله برای خیلیهامان ناگوار باشد؛اما فارغ از اینها؛ این اتفاق بسیار تأمل برانگیز بود؛در مقامی نیستم که بخواهم دراین باره تسلیت بگویم؛ اما چیزی که در این ۴٨ ساعت در ذهنم گذشته است را قلمی باید!

آیت الله هاشمی یکی از بزرگترین نمادهای مبارزه در دوران انقلاب بود؛

شکنجه ها؛ آزارها و سختیهای بسیاری دید تا به پیروزی انقلاب رسید؛

نتیجه آن بود که او بعنوان یکی از ارکان انقلاب؛ نمادی از “هزینه دادن ” در راهِ نهضت شد؛

آری! ” هزینه دادن ” !

هاشمی با همه ی درست و غلطِ کارنامه ی سیاسی و اجتماعی اش آرام گرفت که قطعه ی مهمِ دیگری از دومینوی “سیلی خوردگان”ِ نسلِ اولِ انقلاب فرو افتد و نظمِ جدیدِ ساختارِ سیاسی جمهوری اسلامی؛ یک گام دیگر به “انتقال نسلی ” اش؛ نزدیکتر گردد!

انتقال از “هزینه داده” های دیروز؛ به نسلی که شاید خیلیهاشان برای این انقلاب حتی یک “سیلی” هم نخورده باشند!

این انتقال، فرصت است یا تهدید نمیدانم! اما در حالِ گذاریم…!

دیدگاه شما

جدیدترین رویداد موسیقی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

ناصر چشم آذر

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

رضا صادقی

محل برگزاری:

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

سیروان خسروی

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

ماکان بند

محل برگزاری: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی