آیت الله هاشمی یکی از بزرگترین نمادهای مبارزه در دوران انقلاب بود

​شاید مرگ ناگهانی آیت الله برای خیلیهامان ناگوار باشد؛اما فارغ از اینها؛ این اتفاق بسیار تأمل برانگیز بود؛در مقامی نیستم که بخواهم دراین باره تسلیت بگویم؛ اما چیزی که در این ۴٨ ساعت در ذهنم گذشته است را قلمی باید!

آیت الله هاشمی یکی از بزرگترین نمادهای مبارزه در دوران انقلاب بود؛

شکنجه ها؛ آزارها و سختیهای بسیاری دید تا به پیروزی انقلاب رسید؛

نتیجه آن بود که او بعنوان یکی از ارکان انقلاب؛ نمادی از “هزینه دادن ” در راهِ نهضت شد؛

آری! ” هزینه دادن ” !

هاشمی با همه ی درست و غلطِ کارنامه ی سیاسی و اجتماعی اش آرام گرفت که قطعه ی مهمِ دیگری از دومینوی “سیلی خوردگان”ِ نسلِ اولِ انقلاب فرو افتد و نظمِ جدیدِ ساختارِ سیاسی جمهوری اسلامی؛ یک گام دیگر به “انتقال نسلی ” اش؛ نزدیکتر گردد!

انتقال از “هزینه داده” های دیروز؛ به نسلی که شاید خیلیهاشان برای این انقلاب حتی یک “سیلی” هم نخورده باشند!

این انتقال، فرصت است یا تهدید نمیدانم! اما در حالِ گذاریم…!

دیدگاه شما

جدیدترین رویداد موسیقی

کنسرت بهنام بانی | 1 اسفند 98
0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

بهنام بانی

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی

کنسرت سیروان خسروی | 29 بهمن 98
0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

سیروان خسروی

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی

کنسرت آرون افشار | 28 بهمن 98
0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

آرون افشار

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی

کنسرت گروه رستاک | 27 بهمن 98
0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

گروه رستاک

محل برگزاری: تالار وحدت