سیامک عباسی ۲۵ آذر در تهران به روی صحنه خواهد رفت

امیر فرزانه

دوباره همترانه خواهیم شد

دوباره تمام اشتیاقم رو با شما آواز خواهم کرد

دوباره از هم سرشار خواهیم شد

قرارمون ٢۵ آذر ماه

از همین الان لحظه شمارى مى کنم

تهیه بلیت:

www.84200.ir

دیدگاه شما

جدیدترین رویداد موسیقی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

ناصر چشم آذر

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

رضا صادقی

محل برگزاری:

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

سیروان خسروی

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد