روز خلیج فارس

امیر فرزانه

وقتى آرام آرام نسبت به فرهنگ، هنر، معمارى و مشاهیر سرزمینمان بى تفاوت مى شویم، به راحتى مصادره مى شوند و چه بیهوده است نوشداروى بعد از مرگ سهراب!
این ساز، صداى خلیج فارس است و من به سهم خودم با شیوه هاى مختلف به تمامى مسئولین فرهنگى کشور گوشزد کردم! من به همین نیت، این ساز را چند سال قبل و در چنین روزى به وزیر فرهنگ و ارشاد وقت، هدیه دادم تا حافظ و نگهدارش باشد!
مى دانم که دغدغه شما موسیقى نیست و با تبلیغ و اشاعه آن مشکل دارید، قبول! اما سازها مثل تمام ابزار فرهنگى دیگر به مثابه آثار تاریخى و هویتى هر کشورى، اهمیت داشته و بخشى از شناسنامه فرهنگى است. با بررسى سازهاى بومى در هر منطقه اى، بخش قابل توجهى از تاریخچه، فرهنگ، هویت و حتى قدمت و اصالت آن منطقه روشن مى شود.
این تمبر یک مورد کوچک است.
در این مورد به کشورهاى عربى اعتراضى ندارم که آنها ارزش موسیقى و سازى که اکنون جزئى از موسیقى بومى آنها شده است، را مى دانند! از مسئولین فرهنگى کشورم مى پرسم که چرا این موارد براى شما اهمیتى ندارد؟
پ ن: هبان برگرفته از کلمه ى فارسى انبان به معنى مشک و کیسه است که در زبان عربى معادل خاص خود را دارد.
با مهر و دوستى محسن شریفیان

دیدگاه شما

جدیدترین رویداد موسیقی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

ناصر چشم آذر

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

رضا صادقی

محل برگزاری:

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

سیروان خسروی

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد