کتاب مجموعه آهنگ های موسیقی لرستان با عنوان «تال» منتشر شد

کتاب موسیقی لرستان
امیر فرزانه

کتاب مجموعه آهنگ‌هایی از فرج علیپور و موسیقی لرستان برای کمانچه و ویولن نوشته مسلم علیپور منتشر شد.

دیدگاه شما

جدیدترین رویداد موسیقی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

ناصر چشم آذر

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

رضا صادقی

محل برگزاری:

0
روز
12
ساعت
31
دقیقه
10
ثانیه

سیروان خسروی

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد