ارسلان کامکار

ارسلان کامکار نوازندهٔ بربط و ویولن و از اعضای گروه کامکارها است.

ارسلان کامکار در سال ۱۳۳۹ در سنندج به دنیا آمد. او مقدمات موسیقی را نزد پدرش، حسن کامکار، فراگرفت. او در خردسالی در سنندج با گروه‌های مختلفی که توسط پدرش سرپرستی می‌شد، به اجرای کنسرت می‌پرداخت.

ارسلان کامکار، پس از چندی به تهران سفر کرد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فراگیری موسیقی را ادامه داد.

وی پس از تکمیل دروس موسیقی، به عنوان نوازنده ویولن، همکاری‌اش را با ارکستر سمفونیک تهران آغاز کرد.

او هم اکنون یکی از اعضاء ارزشمند این گروه و مایستر ارکستر سمفونیک تهران است.