آرین قیطاسی

آرین قیطاسی نوازنده ابوا و ساکسیفون تنور و فارغ التحصیل از هنرستان و دانشگاه عالی موسیقی است.

او در ارکسترهای متعددی چون: ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر ملی ایران، ارکستر سمفونیک صدا و سیما و … سابقه اجرا دارد.