احسان عبدی‌پور

احسان عبدی‌پور نوازنده سرنا اهل لرستان است. فعالیت وی در زمینه موسیقی موسیقی لری است.