گونل زینالوا Gunel Zeynalova

گونل زینالوا  Gunel Zeynalova خواننده‌ معروف اهل جمهوری آذربایجان است.

وی در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۸۵ در منطقه آق‌دام در اتحاد جماهیر شوروی سابق یا جمهوری آذربایجان فعلی به‌دنیا آمد.

وی دختر خوانده ابراهیم تاتلیسس است.