مهگل صفدری

مهگل صفدری، خواننده و بازیگر تئاتر در سال ۱۳۶۸در تهران متولد شد.

او در مقطع لیسانس گرایش آهنگسازی تحصیل کرد و از سال ۱۳۸۶ فعالیت موسیقی را آغاز نمود.

 صفدری همچنین عضو گروه کرارکستر سمفونیک تهران و عضو گروه آوازی تهران به رهبری “میلاد عمرانلو” می باشد.