مهران عباسی

مهران عباسی تنظیم کننده موسیقی پاپ متولد ۵ مهر ۱۳۶۳ است.

از سن ۶ سالگی علاقه خود را به موسیقی الکترونیک دنبال کرد، جهت تکمیل دوران راهنمایی به مدرسه خوارزمی تهران نقل مکان کرد و در تهران فعالیت موسیقی خود را آغاز کرد.

در سال ۸۳ با آشنایی با کوشان حداد (عضو گروه اشکان و کوشان) گروه نئورین را تاسیس کردند.

پس از شرکت در ۴ مسابقه بین المللی موسیقی الکترونیک ۴ رتبه جهانی (به ترتیب مقام نهم، چهارم و دوبار مقام اول را از پنج قاره) خوب را کسب کردند.