گروه مترو ۳۳

مترو ۳۳ یک گروه موسیقی پاپ متشکل از استیو آوانسیان، آلن بارسخیان و آرین ملیکیان است.