.

نواگرام

دنگ شو با مدّوناى به کانادا می‌رود

دنگ شو با مدّوناى به کانادا می‌رود

میلاد باقری: آیا من میتوانم دوتا شاخ بُز را از هم جدا کنم یا نه؟

میلاد باقری: آیا من میتوانم دوتا شاخ بُز را از هم جدا کنم یا نه؟

ساختمان پلاسکو فرو ریخت

ساختمان پلاسکو فرو ریخت

کنسرت دنگ شو در تالار وحدت

کنسرت دنگ شو در تالار وحدت

.

خبر و گزارش

خودروی خواننده «دنگ شو» دچار حریق شد!

خودروی خواننده «دنگ شو» دچار حریق شد!