کنسرت: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

کنسرت حمید عسکری | ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت حمید هیراد | ۹ مرداد ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت ماکان بند | ۷ و ۸ مرداد ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت محمدرضا گلزار | ۱۴ تیر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت زانیار خسروی | ۲۲ تیر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت گروه سون | ۸ تیر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت شهرام شکوهی | ۲۰ تیر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت رضا شیری | ۲۱ تیر ۱۳۹۷

امیر فرزانه