آرپژ (اخبار هفتگی موسیقی) _ قسمت سوم

شهیار کبیری

سومین قسمت از برنامه هفتگی آرپژ طبق روال همیشه به اخبار هفتگی موسیقی اختصاص دارد. شما هم اگر قصد دارید اخبار هفتگی موسیقی را دنبال کنید همراه آرپژ شوید.

دیدگاه شما