کنسرت ارکسترال گروه آتریا (گزارش ویدیویی)

شهیار کبیری

گروه نیوجنت متال آتریا متشکل از امیرشهاب خرمی وفا، شیرین واعظی، فرامرز محب نژاد، آریا میرشکاری، امیرهمایون دستی به همراهی گروه ارکستر زهی؛ روز شنبه ششم مراد ماه۹۷ و طی دوسانس در سالن شماره یک تماشاخانه پالیز به روی صحنه رفت.

دیدگاه شما